تحول شگرف مترجم گوگل

تحول شگرف مترجم گوگل

تحول شگرف مترجم گوگل در سالهای اخیر: مترجم گوگل یک ماشین رایگان ترجمه چند زبانه است که توسط شرکت گوگل برای ترجمه از یک زبان به زبان دیگرارائه شد. این ماشین از طریق وب سایت، اپلیکیشن های موبایل برای اندروید و ios خدمت رسانی کرده و به سازندگان امکان ساختن اپلیکیشن و افزونه های مرورگر اطلاعت بیشتر دربارهتحول شگرف مترجم گوگل[…]

قیمت های ترجمه رسمی

قیمت های ترجمه رسمی

لیست قیمت های ترجمه رسمی مدارک: قیمت ترجمه رسمی ریز نمرات دبیرستان و پیش دانشگاهی (هر ترم) : ۱۰٫۰۰۰ تومان قیمت ترجمه رسمی ریزنمرات دانشگاهی (هر ترم) : ۱۲٫۰۰۰ تومان قیمت ترجمه رسمی کارت شناسایی : ۱۵٫۰۰۰ تومان قیمت ترجمه رسمی کارت ملی : ۱۵٫۰۰۰ تومان قیمت ترجمه رسمی کارت معافیت: ۲۰/۰۰۰ قیمت ترجمه رسمی اطلاعت بیشتر دربارهقیمت های ترجمه رسمی[…]

ترجمه رسمی رضایت نامه ها و صلح نامه ها

ترجمه رسمی رضایت نامه ها و صلح نامه ها

شرایط ترجمه رسمی ترجمه رسمی رضایت نامه ها و صلح نامه ها به قرار زیر است: ترجمه رسمی رضایتنامه ها و صلح نامه های محضری الف) وکالتنامه‌های تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی کشور با مهر و امضاء سر دفتر همراه با ارائه شناسنامه موکل یا موکلین قابل ترجمه و تأیید است و گواهی دفترخانه­ها اطلاعت بیشتر دربارهترجمه رسمی رضایت نامه ها و صلح نامه ها[…]

ترجمه رسمی اقرار نامه یا تعهد نامه

ترجمه رسمی اقرار نامه یا تعهد نامه

ترجمه رسمی اقرار نامه یا تعهدنامه الف) تعهدنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضاء سر دفتر اسناد رسمی با ارائه مستندات آن قابل ترجمه و تأیید است. ب) اقرارنامه‌هایی که وفق ماده ۱۲۵۹ تا ۱۲۷۴ قانون مدنی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، با ارائه مستندات مرتبط با آن قابل ترجمه اطلاعت بیشتر دربارهترجمه رسمی اقرار نامه یا تعهد نامه[…]

ترجمه رسمی دادنامه و رای دادگاه

ترجمه رسمی دادنامه و رای دادگاه

ترجمه رسمی دادنامه و رای دادگاه ترجمه احکام قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و صورت جلسه های دادگاه و گواهینامه های صادره از دادگاه ها با مهر بلا مانع بودن ترجمه توسط شعبه صادر کننده حکم قابل تایید است. به استثناء احکام حصر وراثت که توسط شعبه دادگاه های عمومی و احکام حصر وراثت اطلاعت بیشتر دربارهترجمه رسمی دادنامه و رای دادگاه[…]

ترجمه رسمی مدرک تحصیلی

ترجمه رسمی مدرک تحصیلی

ترجمه رسمی مدرک تحصیلی تایید مدارک تحصیلی : اعم از ریز نمرات و دانشنامه و پایان تحصیلات موقت: یک – روش تأیید مدارک دانشگاههای دولتی (شامل دانشگاههای پیام نور و علمی و کاربردی و تمامی دانشگاهها به غیر از دانشگاههای پزشکی و دانشگاه آزاد): برای کسب تأیید مدیر کل امور دانشجویان داخل کشور ، به اطلاعت بیشتر دربارهترجمه رسمی مدرک تحصیلی[…]

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار

مدارک مورد نیاز برای تایید و ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار گواهیهای کار صادره توسط دستگاهها و سازمان­های دولتی: علاوه بر ممهور بودن به سازمان مربوطه معمولاً فقط به مدرک دانشگاهی مرتبط و دفترچه بیمه نیاز دارد. گواهی کار صادره توسط شرکتهای خصوصی و شخصیتهای حقیقی: اصل روزنامه رسمی شرکت صادر کننده، در صورتیکه اطلاعت بیشتر دربارهترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار[…]

دارالترجمه رسمی

ترجمه اسناد در دارالترجمه رسمی

شرایط ترجمه اسناد در دارالترجمه رسمی در زیر آمده است: ترجمه اسناد در دارالترجمه رسمی ۱-۱٫ سند مالکیّت : سند مالکیت یا المثنای آن ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور قابل ترجمه و تأیید است و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع اطلاعت بیشتر دربارهترجمه اسناد در دارالترجمه رسمی[…]

دارالترجمه رسمی

ترجمه رسمی اسناد مربوط به احوال شخصیه

ترجمه رسمی اسناد مربوط به احوال شحصیه به صورت زیر آمده است: ترجمه رسمی اسناد مربوط به احوال شخصیه     شناسنامه:   بند فعلی بند اصلاحی تمامی مندرجات شناسنامه از ابتدا تا انتها توسط مترجم ترجمه می‌شود؛ شناسنامه اشخاص بالای ۱۵ سال بدون داشتن عکس قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد، چنانچه واقعه‌ای قید شده اطلاعت بیشتر دربارهترجمه رسمی اسناد مربوط به احوال شخصیه[…]

دفتر ترجمه رسمی

ترجمه دانشجویی

متون و مقالات دانشجویی، پروژه‌های دانشجویی هستند که توسط استاد به دانشجو واگذار می شود. اغلب دانشجویان برای ترجمه بخشی از این متون یا تمام آن نیاز به کمک دارند. ترجمه دانشجویی برخلاف تصور عموم، توانایی‌هایی خاص می‌طلبد که متاسفانه در بازار آشفته امروز هر موسسه ای ادعای انجام آن را می نماید. برخی از اطلاعت بیشتر دربارهترجمه دانشجویی[…]